Monday, August 1, 2011

အေမရိကန္မဲေဆာက္


“အေမရိကန္မဲေဆာက္”

အဲဒီၿမိဳ႕ဟာ
လူမ်ားၿပီး ပြဲမစည္တဲ့ၿမိဳ႕ၿဖစ္တယ္...

အဲဒီၿမိဳ႕ဟာ
အရူးကို လင္လုပ္ထားရတဲ့ၿမိဳ႕ၿဖစ္တယ္...

အဲဒီၿမိဳ႕ဟာ
ဂလိုဘယ္လ္ဆန္ဆန္ လူမ်ိဳးစံုၿပီး
ဂလိုဘယ္လ္ဆန္ဆန္လည္း ၿပႆနာစံုတယ္...

အဲဒီၿမိဳ႕မွာ
တေယာက္နဲ႔တေယာက္ အေၾကာင္းညီညြတ္ရင္
ေဘာင္းဘီခၽြတ္လို႔ရတဲ့ ေနာက္မီးလင္းညေနခင္းေတြလည္းရွိတယ္...

အဲဒီၿမိဳ႕ဟာ
တေယာက္ႏွစ္ေပါက္နဲ႔ ႏွစ္ေယာက္မွာေလးၿခမ္းကြဲၿပီး
အယူတိမ္းလို႔ နတ္စိမ္းၿဖစ္ေနတဲ့ၿမိဳ႕ၿဖစ္တယ္...

အဲဒီၿမိဳ႕ဟာ
ပါတီနဲ႔ေမြးေန႔ပြဲေတြမွာ လူမ်ားသေလာက္
ႏုိင္ငံေရးအခမ္းအနားေတြမွာ တေစၦေၿခာက္ေနတဲ့ၿမိဳ႕ၿဖစ္တယ္...

အဲဒီၿမိဳ႕မွာ
ေဆြမ်ိဳး၇ဆက္လမ္းေဖာက္ၿပီး အိမ္လြမ္းသူေတြရွိသလို
ဇာတိငတ္ေနတဲ့ တေကာင္ၾကြက္သူပုန္ေတြလည္းရွိတယ္...

အဲဒီၿမိဳ႕မွာ
ဒယ္ဘယ္လ္ခ်ာ့တ္ စတိုးဆိုင္ေတြမ်ားသလို
ေရႊအတု ေငြအတု စိန္အတု လိင္အတု ဘာသာအတု လူနာအတုနဲ႔
အေဖအေမအတု အေရးအခင္းအတု လူအတုေတြလည္းမ်ားတယ္...

အဲဒီၿမိဳ႕မွာ
ၿဂိဳလ္တုစေလာင္း အင္တာနက္ေတြထက္အားေကာင္းတဲ့
ရပ္ကြက္သတင္းကြန္ယက္ အင္တာပ်က္ေတြလည္းရွိတယ္...

အဲဒီၿမိဳ႕မွာ
အေမရိကန္ေရာက္ အန္တီမဲေဆာက္ေတြရွိသလို
ၿပန္ေတာ္ၿပန္ အန္ကယ္လ္အေမရိကန္ေတြလည္းရွိတယ္...

အဲဒီၿမိဳ႕ဟာ
ရသမွ်ဖရီးရုိက္တတ္တဲ့ အေခ်ာင္စရုိက္ေတြနဲ႔ၿမိဳ႕ၿဖစ္တယ္...

အဲဒီၿမိဳ႕ဟာ
ယဥ္ေက်းမႈေၿခရာေပ်ာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေရေနာက္ေနတဲ့ၿမိဳ႕ၿဖစ္တယ္...

အဲဒီၿမိဳ႕ဟာ
လူမႈေရးႏြားကြဲလို႔ စီးပြားေရးက်ားဆြဲခံေနရတဲ့ၿမိဳ႕ၿဖစ္တယ္...

အဲဒီၿမိဳ႕ဟာ
ေခါင္းေမာ့ၿပီး ေလထဲကို တံေတြးေထြးေနတဲ့ၿမိဳ႕ၿဖစ္တယ္...

အဲဒီၿမိဳ႕ဟာ
ေလထဲမွာ တိုက္ေဆာက္ေနတဲ့ၿမိဳ႕ၿဖစ္တယ္...

အဲဒီၿမိဳ႕ဟာ
“က” နဲ႔ “ယ”၊ “ေ” နဲ႔ “ခ” မွားေရးေနတဲ့ၿမိဳ႕ၿဖစ္တယ္...

အဲဒီၿမိဳ႕မွာ
မ်က္မွန္နဲ႔အကိုၾကီးေၿပာတဲ့
ေဖဂါ (Figure) ေတြေပါၿပီး မိတ္ကာ (Maker) ေတြရွားတယ္...

အဲဒီၿမိဳ႕မွာ
ႏုိင္ငံေရးအလွည့္အေၿပာင္းတိုင္း ဂ်ီးေဒၚႏြားေက်ာင္းေနရတဲ့
မိတ္ကာ(Maker) စစ္စစ္ ရာဇဝင္”ဗိုလ္ခ်စ္”ေနတယ္...။ ။


http://saungyunela.blogspot.com

Sunday, November 21, 2010

ေတာ္လွန္ေရးကဗ်ာ

ေတာ္လွန္ေရးကဗ်ာ

အားလံုးက ေျပာၾကတယ္
ဒို႔ေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ..တဲ့
ေတာ္လွန္စရာမရွိရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုျပန္ေတာ္လွန္ရမယ္..။

တခ်ိဳ႕ေတြကလည္း ေျပာျပန္တယ္
ေတာ္လွန္ေရးဟာ အျပားၾကြယ္တယ္
ဒါေၾကာင့္ အျပားလိုက္ပဲ ျဖစ္သင့္တယ္..။

တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဆိုၾကပါတယ္
ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ အလ်ားက်ယ္တယ္
ဒီအတြက္ အလ်ားလိုက္ပဲ ေတာ္လွန္သင့္တယ္..။

တခ်ိဳ႕ကေတာ့ အျမင္ကတစ္မ်ိဳး
ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ အစဥ္အဆက္ပါ
ဒါေၾကာင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေတာ္လွန္ေရးပဲေကာင္းတယ္..။

တခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ အဆန္းဆိုတယ္
ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ စက္၀ိုင္းပဲ
ဒီေတာ့ ပတ္ခ်ာလည္ေတာ္လွန္ဖို႔ အားေပးျပန္တယ္..။

တခ်ိဳ႕ကလည္း ႏိႈင္းယွဥ္ျပတယ္
ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ အႏုပညာပဲတဲ့
ဒါေၾကာင့္ အႏုပညာဆန္ဆန္ေတာ္လွန္မယ္...။

တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဒီလိုဖြင့္ဆိုတယ္
ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ ကြင္းဆက္ေတြ
ကြင္းဆက္ေတြ ဆက္ၿပီးေတာ္လွန္ၾကမယ္..။

တခ်ဳိ႕ကလည္း အတတ္ေဟာတယ္
ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ သိပၸံပဲ..
ဒီေတာ့ သိပၸံနည္းက် ေတာ္လွန္ေရးကို ခ်ဥ္းကပ္စို႔..။

တခ်ိဳ႕ကလည္း တမ်ိဳးေတြးၾကတယ္
ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ ခ်ီတက္တာ
ခ်ီတက္ရင္းေတာ္လွန္၊ ေတာ္လွန္ရင္းခ်ီတက္မယ္..။

တခ်ိဳ႕ကေတာ့ နဲနဲ၀င္ေျပာတယ္
ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ သခ်ာၤပဲ
ဒါေၾကာင့္ ပုစာၦတစ္ပုဒ္ကစၿပီး ေတာ္လွန္တယ္..။

ဒါေပမယ့္...... အားလံုးက ေျပာၾကတယ္
ဒို႔ေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ..တဲ့
ေတာ္လွန္စရာမရွိရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုျပန္ေတာ္လွန္ရမယ္..။

လဂြန္းအိန္/မ်ိဳးသက္ပုိင္

Saturday, September 25, 2010

မွာပါရေစ ေျပာပါရေစ

ဦးမိုးဟိန္း (သားဂ်ာနယ္ေက်ာ္) ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၃ရက္တြင္ ကြယ္လြန္သည္။

မွာပါရေစ ေျပာပါရေစ

(၁)

ကိုယ္ေသရင္ မငိုနဲ႔
ပါးစို႐ံု ရိွမွာေပါ့။

သပိတ္မသြတ္နဲ႔
လြတ္ၿပီးသား ကၽြတ္ၿပီးသား။

ထမင္းမထုပ္နဲ႔
သိုးစာ၊ ပုပ္စာ၊ ျဖဳန္းတီးစာ။

အိုးမခြဲနဲ႔ အိုးမလို
ဘာကိုမွ ကိုယ္မစြဲဘူး။

အပြင့္အခက္ ယူမသြားနဲ႔
ျပန္လိုက္ရမယ့္အစား မဟုတ္ဘူး။

ရက္လည္၊ လလည္၊ ႏွစ္လည္
ဘာကိုမွ မလည္နဲ႔
သံသရာႀကီးမွာ လည္ခဲ့သူ။

(၂)

ကိုယ္ေသရင္ မငိုနဲ႔
ႀကိဳႀကိဳၿပီး ေသထားသူ။

“ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္”ကို ျမတ္ႏိုးပူေဇာ္ရင္း
အႀကိမ္ႀကိမ္ အေသရင္းထားသမို႔
မရဏမင္းဆီ ေပ်ာ္ေပ်ာ္သြားမွာ။

ၿပီးေတာ့ ဆက္ေျပာပါရေစ...
သာသနာ၊ စာေပ၊ ပရဟိတ
လုပ္လက္စေတြကို ဆက္လုပ္ဖို႔
ေဟာဒီ ခ်စ္ရတဲ့ မိခင္ေျမကို
ျပန္လာခဲ့မယ္ မုခ်။

ဒီေတာ့ ကိုယ္ေသရင္ မငိုနဲ႔
ေျဖသာစမ္းပါ၊ ျပံဳးစမ္းပါ။

လူသာဆံုးတာ က်န္တာ မ႐ံႈးဘူး
မွာခဲ့ၿပီ၊ ေျပာခဲ့ၿပီေနာ္၊ ဒါပါပဲ။

မိုးးဟိန္း (သားဂ်ာနယ္ေက်ာ္)
၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၃ရက္တြင္ ကြယ္လြန္သည္။
(၁၃၇၂ ခုႏွစ္ ၀ါဆိုလျပည့္ ဓမၼစၾကာေန႔ ေနာက္ဆံုးေရးခဲ့သည့္ကဗ်ာ)

(၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ထုတ္ Bi Weekly Eleven ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃ အမွတ္ ၂၁ တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွခဲ့ပါသည္။)

Monday, July 5, 2010

ႏွစ္ဘဝစာ အလြမ္း

A condom delivery service in Mexico
ႏွစ္ဘဝစာ အလြမ္း

မင္းယဥ္ပါးေနတဲ႔
ၿခံခုန္တမ္းကစားနည္းမွာ
စည္းရုိးတခုငါ မျဖစ္ပါရေစနဲ႔။

တၿခံဳကြယ္ တမယ္ေမ႔ရေအာင္
ေန႔တြက္မစီသေရြ႕
ရမၼက္သက္သက္နဲ႔ ထပ္တိုး
မင္းကိုငါျမတ္ႏိုး...
တန္ဘိုးျဖတ္ခဲ႔တာ မဟုတ္ဘူး။

အသြားအျပန္မရွိတဲ႔ ေမတၱာမွာ
မျမင္သာတဲ႔ သံေယာဇဥ္ေတြက
လူတကာနဲ႔ ေပ်ာ္ပါးေကာင္းတဲ႔
ကုတင္အေဟာင္းတလံုးလဲ မဟုတ္ခဲ႔ဘူး။

ေကာက္ရိုးတမွ်င္ထက္ကို
ပိုလို႔ အၾကင္နာႀကီးရတဲ႔ ငါက
မင္းေမႊးသြားတဲ႔ မီးတၿမဳိက္မွာတင္
အႀကိမ္ႀကိမ္ ေသပြဲဝင္ခဲ႔ရၿပီးပါၿပီ။

ရွိလက္စသစၥာေတြကပဲ
ေနာက္ထပ္ႏွစ္ဘဝစာ...
ငါ႔မွာဘာက်န္ေသးေတာ႔လို႔လဲ။

ဒါေတာ့မလုပ္ပါနဲ႔ကြာ...
လူႀကီးပီပီသသ ေနေနရတာကိုက
ပင္ပမ္းလြန္းလွပါၿပီ။

သတိထားပါ
မနက္ျဖန္ေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔
ႀကီးျပင္းလာမယ္႔ အနာဂတ္မွာ
အခမဲ႔ ခံစားရသမွ်က
ဘာမွ အရာထင္က်န္ခဲ႔တာ မဟုတ္ဘူးလို႔
မင္းမထင္နဲ႔။

အေပၚယံ အေရပါးေနတဲ႔
ခပ္ထူထူ လူေကာင္ေတြရဲ႕
ျမဴဆြယ္ဘာသာစကားေတြၾကားမွာ
ရာဘာသားေတြ ေပါလြန္းတယ္။

ေဇာ္မ်ဳိးလြင္

၂၀၁၀ ျမန္မာ႔ဖလား

၂၀၁၀ ျမန္မာ႔ဖလား

ေမွာင္ႀကီးမည္းထဲမွာ
ေရာင္ေတာ္ျပန္နဲ႔ ေရာလႊတ္ရင္း
လြတ္ကၽြတ္ထြက္လာတဲ႔ အခြင့္အေရးကို
လူကၽြံေဘာဖမ္းသတဲ႔။

ၿပီးေတာ႔ ပယ္နယ္တီ
လူေတြ ရယ္လိုက္ၾကတာ
ေသာက္ေသာက္လဲ။

ၿခံဝင္းတံခါး
အလံုပိတ္ခံထားရတဲ႔
တိုက္စစ္မႉးခမ်ာ
တသင္းလံုး အနီကတ္ျပ
ဂိုးသမားမက်န္
အထုတ္ခံရသလို။

ငိုစားရယ္စား
ကြင္းလယ္ထဲကဒိုင္
လက္ထဲကိုင္ထားတဲ႔
ဝီစီတဖက္ ေဘာလံုးတဖက္နဲ႔
ဖမ္းသူမဲ႔ ဂိုးေပါက္ထဲ
သူကိုယ္တိုင္ အလြတ္တည္ကန္။

တကြင္းလံုးတိတ္ဆိတ္
ျမတ္မရိတ္ထားတဲ႔
ေအာင္ဆန္းဂေရာင္းမွာ
ေရဒီယိုက ေဝဖန္သံေတြ
မၾကားတခ်က္ ၾကားတခ်က္။

ရင္ကိုလာမွန္တဲ႔
ပရိသတ္ရဲ႕ ေၾကေၾကကြဲကြဲ
လက္ခုတ္သံေတြနဲ႔။

ဆြမ္းခံၾကြမရတဲ႔
ေတာရကိုယ္ေတာ္ေတြ
သက္ျပင္းခ်သံ။

တိုက္႐ိုက္လႊင့္ၿပီဆိုမွ
အေဝးကလွမ္းေလာင္းေနၾကတဲ႔
လူအေတြတခ်ဳိ႕
အိပ္မက္ဆိုးမက္ေနဆဲ။

မိုးလဲလင္းလုၿပီ။

အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေဇာ္မ်ဳိးလြင္